Kontakt

Optima Medycyna SA

DANE TELEADRESOWE

Optima Medycyna SA
ul. Niemodlińska 79
45-864 OPOLE

+48 77 455 41 21
biuro@optima-medycyna.eu

NIP: 755-10-01-140
REGON: 530968808
Nr. księgi rejestrowej 000000009485

Zarejestrowana w Sądzie Rejonowym
w Opolu VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000275222.

FORMULARZ KONTAKTOWY

Zarząd
Prezes Zarządu
Dyrektor Zarządzający
mgr inż. Adam Szlęzak
Wiceprezes Dyrektor ds Medycznych
lek. med. Marek Błaszczyk
Sekretariat Zarządu
mgr Anna Kruczek
Administracja Prudnik
Dyrektor Zespołu Przychodni w Prudniku
lek. med. Jan Zahuta
Naczelna Pielęgniarka
mgr Anna Zioła
Finanse
Prokurent Dyrektor ds Ekonomicznych, Główny Księgowy
mgr Piotr Straub
Z-ca Głównego Księgowego
mgr Krystyna Straub
Kadry
Specjalista ds Kadr
mgr Alicja Czyżewska
Logistyka
Kierownik Działu Zaopatrzenia, Logistyki i Administracji
mgr Mirosław Bartyzel
Rozliczenia
Specjalista ds Rozliczeń
mgr Anna Gąsior
Specjalista ds Rozliczeń
mgr Anna Kruczek