Nocna Opieka
Zdrowotna

Świadczenia nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej udzielane są pacjentom w razie nagłego zachorowania lub nagłego pogorszenia stanu zdrowia.
Świadczenia zdrowotne w Podstawowej Opiece Zdrowotnej (POZ) udzielane są po godzinie 18.00 do godziny 8.00 rano oraz całodobowo w dni wolne od pracy oraz dni świąteczne - odpowiednio w wyznaczonych miejscach.

Ambulatoryjne porady lekarskie

Pacjent zgłasza się osobiście do punktu opieki nocnej i świątecznej z dowodem osobistym/innym dokumentem z numerem PESEL lub z aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ).

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Powiat Nyski

ul. Bracka 1/Celna 2, 48-300 Nysa
tel. +48 77 887 21 26

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Powiat Opolski

ul. Katowicka 64, 45-064 Opole
tel. +48 77 887 21 25

Nocna i Świąteczna Opieka Zdrowotna
Powiat Prudnicki

ul. Nyska 1, 48-200 Prudnik
tel. +48 77 547 01 40

Kiedy dzwonić na pogotowie ratunkowe pod numerem 999

  • bezpośrednie zagrożenie życia, utrata przytomności,
  • upadek z wysokości, złamania,
  • wypadki komunikacyjne,
  • nagłe zaburzenia świadomości,
  • urazy powstałe w nagłych sytuacjach,
  • nagła duszność, porażenie prądem,
  • poród, dolegliwości związane z ciążą,
  • nagłe zachorowanie w miejscu publicznym.

Jakie dokumenty należy zabrać ze sobą?

  • Pacjenci z Polski – dowód osobisty lub inny dokument z numerem PESEL
  • Pacjenci z zagranicy – aktualną Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ)

Karta EKUZ stanowi poświadczenie uprawnienia ubezpieczonego i emeryta lub rencisty, jak również członków ich rodzin, przebywających w państwie członkowskim UE/EFTA innym niż właściwe państwo członkowskie, do świadczeń rzeczowych, które stają się niezbędne z przyczyn medycznych, biorąc pod uwagę charakter tych świadczeń oraz przewidywany czas pobytu.