Polityka jakości

Optima Medycyna SA

Certyfikaty

Pierwsza akredytowana przychodnia w Polsce
Pierwszy raz Optima Medycyna przystąpiła do procesu akredytacji w 2006 roku, wtedy też po raz pierwszy Centrum Monitorowania Jakości wystosowało pierwsze standardy związane z oceną jakości udzielanych świadczeń w Podstawowej Opiece Zdrowotnej. Udało nam się je spełnić, co spowodowało, że jako pierwsza przychodnia w Polsce Optima Medycyna otrzymała Certyfikat Akredytacyjny i Status Akredytowanego Zakładu Opieki Zdrowotnej. Certyfikat otrzymaliśmy na trzy lata.

Państwa opinie są dla Nas ważne

Certyfikaty

Świadczenie usług
na wysokim poziomie
Po upływie trzech lat, Optima Medycyna po raz kolejny przystąpiła do procesu akredytacji w 2009 roku. Był to dla nas duży sprawdzian. Chcieliśmy sprawdzić czy utrzymaliśmy świadczone usługi na wymaganym – wysokim – poziomie. I tak, 21.05.2009 roku, otrzymaliśmy po raz drugi certyfikat akredytacji ważny przez kolejne trzy lata.
Pionier wdrażania systemu zarządzania jakością
Optima Medycyna jest pionierem wdrażania systemu zarządzania jakością w zakresie wykonywanych świadczeń i usług w swoich przychodniach. Od 2012 roku został wdrożony wewnętrzy System Zarządzania Jakością ISO, który jest odpowiedzią na wyzwanie, jakie stoi w XXI wieku przed tymi, którzy pragną czynnie wnieść swoją cegiełkę do budowy przyjaznego, czystego świata. Pracownicy Optima Medycyna mają tego świadomość. Certyfikat ISO 14001:2005 jest zintegrowany z systemem zarządzania jakością ISO 9001-2008, który z powodzeniem służy pacjentom oraz pracownikom Optima Medycyna dla wszystkich rodzajów udzielanych świadczeń opieki zdrowotnej obejmując swoim zakresem:

- Podstawową Opiekę Zdrowotną,
- Ambulatoryjną Opiekę Specjalistyczną,
- Nocną i Świąteczną Opiekę Zdrowotną,
- Stomatologię,
- Domową Pielęgniarską Opiekę Długoterminową.
Laur akredytacji
w zakresie POZ
Pod koniec 2019 roku, wszystkie Przychodnie Optima Medycyna przystąpiły do procesu akredytacji. Po raz trzeci nasze przychodnie otrzymały laur akredytacji w zakresie Podstawowej Opieki Zdrowotnej dla zakładu Optima Medycyna na lata 2019-2022. W związku z tym, że realizujemy świadczenia w różnych miejscowościach, proces ten wymagał wiele pracy i zaangażowania. W każdej akredytowanej przychodni zostały spełnione wymagane 123 standardy jakości na poziomie - co najmniej - 75%.